Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

P1040649

O projektu VU3V

Projekt Virtuální Univerzita třetího věku

www.e-senior.cz

Spolupráce vzdělávacích organizací s Provozně ekonomickou fakultou

České zemědělské univerzity v Praze

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V) probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního využití volného času nedostupná.

Virtuální U3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání. Posluchači se do výuky zapojují v „konzultačních střediscích VU3V“, která jsou PEF ČZU v Praze (garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V) zřizována v jednotlivých lokalitách/regionech.

Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočených multimediálních přednáškách, které se prostřednictvím internetu přenášejí do výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.

Využitím moderních ICT je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Seniorské zájmové vzdělávání je touto formou poskytované i v „neuniverzitních“ místech.

Do výuky VU3V se ve svém regionu - zřízením tzv. „konzultačního střediska“ (KS) - může zapojit kterákoliv organizace /zřizovatel/, který má zájem o poskytování seniorské výuky (např. místní úřady, knihovny, školy, informační střediska, kluby seniorů a podobně).

Semestrální výuka probíhá v letním semestru (únor/duben), v zimním semestru říjen/prosinec). V současné době je možný výběr ze 40 semestrálních kurzů. Každý kurz obsahuje 6 společných, po 14ti dnech postupně otevíraných přednášek.

Přínos rozšíření výuky U3V pro seniory

Pozitivem Virtuální U3V je pro posluchače - mimo získávání nových poznatků na vysokoškolské úrovni, plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel.

Dále také sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace při společné výuce, kteří nejen že si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskuzi a neformální rozhovory.

www.e-senior.cz

O městě Břidličná

Břidličná je město ležící v okrese Bruntál, východně od Rýmařova. Má 3 581 obyvatel (2010) a její katastrální území má rozlohu 2 577 ha. Více o městě ...

footer map

Kontakt

Městská knihovna Břidličná
Školní 178
793 51 Břidličná
Evidenční číslo: 3417/2003
Sigla: BRG508

telefon: 733 337 883
e-mail: knihovna@mu-bridlicna.cz
web: www.knihovna-bridlicna.cz

Zřizovatel

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

telefon: 554 773 536
fax: 554 773 533
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz

IČ: 00295906, DIČ: CZ00295906

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech